Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

Zaštita životne sredine

Najvažnije oblasti za koje radimo navedene projektantske usluge u oblasti zaštite životne sredine: sve vrste reciklaže i sakupljanja sekundarnih sirovina, metalska industrija, galvanizacija, rudnici, proizvodnja gume, prečišćavanje otpadnih voda, benzinske stanice, bazne stanice mobilne telefonije, farme, klanice, mlekare, prizvodnja hrane i pića, obrada drveta, hemijska industrija,energetika i dr.

Izrada Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu (uključujući sve faze)
1

  • Popunjavanje Zahteva o potrebi izrade Studije
  • Popunjavanje Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije
  • Učešće u javnoj raspravi Studije
  • Studija se izrađuje skladu sa aktuelnim zakonskim propisima, pravilima struke, na osnovu konsultacija sa nadležnim organima, i uz učešće javnosti

> Refernc lista Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Izrada plana (programa) upravljanja otpadom1

Plan upravljanja otpadom treba da izrade svi koji proizvode više od 100 tneopasnog otpada godišnje ili 200 kg opasnog otpada (ulja, emulzije, akumulatori…) godišnje, a u skladu sa članom 26 Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” broj 36/09 i 88/10).

Izrada radnog plana za upravljanje otpadom
1

U skladu sa članom 15 Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” broj 36/09 i 88/10).

Obezebeđivanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada1


Obezbeđivanje dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom
1

> Refernc lista iz oblasti upravljanja otpadom i reciklaže


Plan zaštite od udesa

Politika prevencije udesa1


Obezbeđivanje IPPC dozvole
1
(Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine)


Izbor lokacije za pojedine delatnosti
1


Obezbeđivanje Vodnog mišljenja, Vodnih uslova i Vodne dozvole
1


Prednosti:
1

  • Uvek pronalazimo optimalna rešenja koja investitoru donose uštedu u vremenu i novcu
  • Garantujemo kvalitet. Iza nas je ogromno iskustvo, u ovoj oblasti smo uradili preko 700 projekata
  • Sve projekte i usluge obavljamo u veoma kratkom vremenskom roku


Proizvodnja opreme za zaštitu životne sredine1

separatori masti, ulja i naftnih derivata
sistemi za prečišćavanje otpadnih voda
sistemi za prečišćavanje zagađenog vazduha
posude za prihvat opasnog otpada raznih dimenzija i oblika
ekotankvane
ekokontejneri, i dr.