Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

English language PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING


Izrađujemo tehnološke projekte za sve procese bazne i procesne hemijske industrije, metalurgije, metaloprerađivaške, drvne, prehrambene i drugih industrija.

Tehnološki projekti

Izrada tehnoloških projekata za hemijsku, prehrambenu i druge industrije u skladu sa sa aktuelnim zakonskim propisima i pravilima struke.

Izrada projekata za obradu otpadnih tehnoloških voda iz procesa nanošenja prevlaka, mlekara, klanica, obrade tekstila, prerade voća i sl.

> Referenc lista projekata