Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

English language PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME
1

Vrste proizvoda od gume:

• Zaptivke
• Valjci
• Profili
• Ostalo

Zaptivke
1

Izrađuju se od visokokvalitetnih sintetičkih i prirodnih materijala (NBR, EPDM, MVK, FPM, CR, NR, SBR i dr.)

Oblici:
• O prstenovi


• Manžete


• Zaptivni paketi (guma+tkanina; guma+plastika)
• Brisači za cilindre
• Omegati
• Membrane

Oblast primene:

• Hidraulika
• Pneumatika
• Prehrambena industrija
• Rudarstvo
• Energetika
• Hemijska industrija

Valjci


• Proizvodnja valjaka
• Gumiranje valjaka

Oblast primene:

• Grafička industrija
• Tekstilna industrija
• Industrija papira i ambalaže
• Industrija kože
• Elektronska industrija
• Drvna industrija
• Metaloprerađivačka industrija
• Hemijska industrija
• Rudarska industrija

Kvalitet gumene obloge:

• Otpornost na habanje
• Otpornost na deformaciju
• Otpornost na atmosferilije i ozon
• Otpornost na boje, rastvarače, kiseline, alkalije, naftu i naftne derivate, ulja i dr.
• Otpornost na niske i visoke temperature
• Elektroprovodljivost, antistatičnost, izolacija i dr.

Profili


Izrađuju se od visokokvalitetnih sintetičkih i prirodnih materijala stabilizovanih na UV zračenje i ozon

Oblici:

Oblast primene:

Građevinska stolarija
Zaptivanje sudova pod pritiskom
Zaptivanja vrata hidrocentrala, i drugo.

Ostalo
1

Točkovi karakteristični za mašine za sečenje kamena, drveta, hemijsku i metaloprerađivačku industriju
Točkovi za transportne uređaje (žičare, paletni viljuškari I sl..)

> Referenc lista za proizvode od gume