Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

English language GALVANIZACIJA
English language
PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA OPREME ZA GALVANIZACIJU I POVRŠINSKU ZAŠTITU (cinkovanje, eloksiranje, niklovanje, hromiranje, bruniranje, toplo cinkovanje, elektrohemijsko odmašćivanje, i dr.)
1

PROJEKTOVANJE POSTROJENJA I OPREME ZA SVE VRSTE GALVANIZACIJE

 • Idejni i Glavni projekti (tehnološki, mašinski, elektro projketi),
 • Obezbeđujemo neophodne dozvole za rad,
 • Projektantske i kosultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije: Izrada plana (programa) upravljanja otpadom, Studije o uticaju na životnu sredinu, Obezbeđivanje dokumentacije za IPPC dozvolu (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine), i dr.
 • Razna tehnička rešenja i unapređenja u procesima galvanizacije:
  Tehničko rešenje za zbrinjavanje „filter pogača“, odnosno smanjenje opasnog otpada do 50%,
  Smanjenje potrošnje vode i potršnje energije u procesu galvanizacije,
  Smanjenje otpada u samom procesu galvanizacije.

> Referenc lista projekata opreme za galvanizaciju


PROIZVODNJA I MONTAŽA POSTROJENJA I OPREME ZA GALVANIZACIJU

KOMPLETNE PROIZVODNE LINIJE, projektovanje, proizvodnja, montaža, puštanje u rad.

 

GALVANSKE KADE

 

VENTILACIONI SISTEMI ZA ODSISAVANJE I PREČIŠĆAVANJE ŠTETNIH GASOVA I PARA IZNAD GALVANSKIH KADA

Projektujemo, proizvodimo i montiramo sisteme za ventilaciju (odsisavanje) nad galvanskim kadama sa uređajima za prečišćavanje vazduha: skruberi, filteri sa aktivnim ugljem, i dr.

 • Osisne “škrge” i ventilacioni vodovi,
 • Ventilatori
 • Odvajači kapi
 • Skruberi, dr.

 

GALVANSKI BUBNJEVI, svih dimenzija

Galvanski bubnjevi 1 Galvanski bubnjevi 2

 

FILTERI ZA FILTRIRANJE RASTVORA

FILTER PUMPE služi za filtriranje radnih rastvora elektrolita (rastvora cinka, nikla, bakra, mesinga i sl). Filter pumpa se sastoji od:
pumpe koja usisava rastvor iz kade i transportuje ga do filtera, kroz filter i vraća nazad u kadu
filtera koji može biti ili u obliku patrone ili vreće.

 

SISTEMI I ELEKTRO ORMARI ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE POSTROJENJIMA

Automatska regulacija tehnoloških parametara:

 • Tehnološka vremena nanošenja prevlake, elektrohemijskog odmašćivanja, ispiranja, sušenja, i dr.
 • Korekcija koncentrata rastvora i doziranje rastvora
 • Temperature u kadama
 • Doziranje sredstava za neutraliazciju i flokulacju, i dr.

 

ANODNE VREĆE su vreće izradjene od PP ili PE  služe da sačuvaju anodu od nalepaka. Postavljaju se na anode od cinka, nikla, bakra koje se nalaze u kadi i „čuvaju“ anodu od zagađenja. Izrađujemo ih svih dimenzija po zahtevu kupca.

 

TITANIJUMSKE KORPE za anode

GREJAČI ZA GALVANSKA KUPATILA (hemijsko odmašćivanje, elektrohemijsko odmašćivanje, cinkovanje, niklovanje itd).
 
AKTIVNI UGALJ U PRAHU za čišćenje elektrolitičkih kupatila od organskih zagađenja sa tehničkim upustvima.
 
CENTRIFUGE ZA SUŠENJE DELOVA POSLE GALVANSKE ZAŠTITE služe da se delovi osuše/iscede od vode. Na kraju procesa se istresu iz bubnja u centrifugu i iscede. U centrifugu se može ugraditi grejač i mali ventilator tako da ona imaju i ulogu sušnice.

SUŠARE ZA SUŠENJE DELOVA POSLE GALVANSKE ZAŠTITE služe za sušenje delova koji su veći i koji se rade na pomoću alata. Ugrađujemo antikorozivne materijale (kiselootporni prohrom), termo izolaciju i grejačima odgovarajuće snage i ventilatore za cirkulaciju vazduha.

ISPRAVLJAČI sa vazdužnim hlađenjem, vodenim, i hlađenje uljem.

Ispravljači Ispravljači

> Referenc lista izvedenih projekata postrojenja i opreme u galvanizaciji

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA SISTEMA – KOMPLETNIH POSTROJENJA I OPREME ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ SVIH VRSTA PROCESA GALVANIZACIJE I POVRŠINSKE ZAŠTITE

Uređaji za neutralizaciju,
Uređaji za flokulaciju,
Taložnici od PP, PE, ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom, prohromskog čelika, i dr.
Projektovanje i ugradnja sistema za automatsko upravljanje: nivometri, merači protoka, dozirne pumpe, pH metri, sonde,
Filteri sa aktivnim ugljem
Kolone sa jonoizmenjvačkim smolama,
Aeratori i dr.

Filter prese. Isporuka filter, remont polovnih filter presa, delovi za filter prese: filtraciona platna, ramovi, i dr.

> Referenc lista projekata sistema za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije

> Referenc lista izvedenih postrojenja i  opreme za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije

Svi naši uređaji i sistemi ispunjavaju važeće evropske i domaće norme.