Home Zaštita životne sredine Tretman voda i vazduha Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting

Contact


Tehnikum d.o.o.

Izvorska 1, Vrnjci 36 217
Vrnjačka Banja
Serbia

Tel/Fax: + 381 36 631 531, + 381 36 663 066

Jasminka Šerović
mob:+ 381 63 641 372

Ljubiša Šerović
mob:+ 381
63 84 76 320

E-mail: tehnikum@open.telekom.rs

PIB: 103641236
Registration number:17617800

Current Accounts:
UniCredit Bank: 170-30008837000-31
Banca Intesa: 160-141357-89
Commercial Bank: 205-82588-62

O nama
Reference
Kontakt